Would you like to view this page in English?
Skip to Content

Warunki użytkowania

Last updated February 16, 2024

Wprowadzenie

Niniejsze Warunki użytkowania („Umowa”) stanowią umowę między Użytkownikiem a firmą Honey Science LLC („Honey”) i regulują dostęp Użytkownika do aplikacji mobilnej Honey („Aplikacja mobilna Honey”), rozszerzenia Honey do przeglądarki, witryny Honey znajdującej się pod adresem www.joinhoney.com i wszystkich innych witryn oznaczonych marką Honey (poszczególne „Witryny”) oraz innych aplikacji i usług online dostarczanych przez firmę Honey (łącznie „Usługa”), a także korzystanie z nich.

Użytkownicy spoza Wielkiej Brytanii

Jeśli Użytkownik mieszka w Europie, ale poza Wielką Brytanią, akceptuje odpowiednie warunki dodatkowe, które zostały uwzględnione na końcu niniejszej Umowy i z którymi należy się uważnie zapoznać.

Jeśli Użytkownik zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii lub Nowej Zelandii bądź w dowolnym innym miejscu poza Europą i Wielką Brytanią, obowiązujące Warunki użytkowania regulujące korzystanie przez Użytkownika z Usługi znajdzie tutaj: www.joinhoney.com/terms/us

Akceptowanie Warunków

Korzystając z dowolnej części Usługi, Użytkownik zgadza się przestrzegać niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje Użytkownika niezależnie od tego, czy jest on „uczestnikiem Programu” (co oznacza, że utworzył konto Honey) czy „gościem” (co oznacza, że korzysta z Usługi, ale nie utworzył konta Honey). Termin „Użytkownik” odnosi się do uczestników Programu i gości. Określenia „my”, „nas” lub „nasz/nasza/nasze” odnoszą się do firmy Honey. Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub osiągnąć pełnoletność zgodnie z zasadami obowiązującymi w jego stanie lub kraju zamieszkania. Użytkownik nie może korzystać z Usługi ani zaakceptować niniejszej Umowy, jeśli nie jest pełnoletni i nie ma zdolności prawnej do zawarcia wiążącej umowy z firmą Honey. Korzystając z Usługi, Użytkownik oświadcza, że ma zdolność do zawarcia niniejszej Umowy. Usługa jest przeznaczona do użytku osobistego (niekomercyjnego). Użytkownik potwierdza, że nie korzysta z Usługi w imieniu stron trzecich ani do celów handlowych.

Zmiany w niniejszej Umowie

Firma Honey może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie będą publikowane na stronie https://www.joinhoney.com/terms/eu i będą wchodzić w życie w momencie publikacji, o ile nie zostanie podany inny termin. Jeśli wprowadzane zmiany ograniczają prawa Użytkownika lub zwiększają zakres jego odpowiedzialności, firma Honey poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, na przykład umieszczając informację o zmianach w swojej Witrynie). Ponadto w Umowie zawsze będzie zawarta informacja o dacie jej ostatniej zmiany. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przyszłości inny podmiot z Grupy PayPal może świadczyć Usługę firmy Honey na jego rzecz oraz że taki podmiot może zostać partnerem umownym Użytkownika w ramach niniejszej Umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy podmiot prawny jest członkiem Grupy PayPal, jeśli jest własnością firmy PayPal Holdings, Inc. lub jeśli sprawuje ona nad nim kontrolę. O takiej zmianie Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.

Poprzez dalsze korzystanie z usług Honey po wejściu w życie zmian w niniejszej Umowie Użytkownik zgadza się przestrzegać wspomnianych zmian. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany, ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi i wypowiedzenia niniejszej Umowy.

Ochrona danych i dane osobowe Użytkownika

The Service is subject to Honey’s privacy and data protection practices (our "Privacy Policy"). Please read Honey’s Privacy Policy found at www.joinhoney.com/privacy. Our Privacy Policy explains how Honey collects, uses and shares your information when you visit our Website, use the Honey Mobile App or otherwise access the Service.

Opis Usługi

The Service includes a suite of tools that allows Users to search for deals, coupons (or vouchers), discount codes, and exclusive offers, to learn pricing and product information, and to look for savings when shopping online. As described in more detail below, Members can also use the Service to earn Honey Gold loyalty rewards points (as defined below). Honey offers a variety of ways to access aspects of our Service, including the Website, browser extension and, in some countries, the Honey Mobile App. Not all aspects of our Service will be available through all channels or in all locations. For example, some aspects of our Service may only be available through the Honey browser extension, or for users in certain countries.

Ponadto aby uzyskać dostęp do niektórych części Usługi, takich jak zdobywanie i wykorzystywanie Punktów lojalnościowych Honey Gold, Użytkownik musi zostać uczestnikiem Programu.

Firma Honey nie pobiera opłat za swoją Usługę. Honey stara się znajdować najlepsze publicznie dostępne zniżki i kupony, a także monitoruje cenniki produktów i negocjuje oferty specjalne, które mogą być lepsze niż inne publicznie dostępne promocje. Honey zarabia na utrzymanie Usługi w momencie dokonania zakupu przez Użytkownika lub zainteresowania się przez niego wspomnianymi ofertami.

Mimo że firma Honey dokłada starań, aby wyszukiwać najlepsze dostępne zniżki i kupony, a także śledzić niskie ceny, nie zawsze może znaleźć najlepszą promocję. Honey nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystane możliwości zaoszczędzenia pieniędzy czy uzyskania punktów premiowych.

While we attempt to provide accurate descriptions for the products, offers, coupons, discount codes, sales and other information shown within or through the Service, some of the information we display (including many coupons and offer descriptions) is provided to us by third-parties. While we do undertake checks pertaining to the validity of such information, we do not warrant that the product descriptions, third-party offers or discount codes, or related merchant information or terms shown through the Service (including the browser extension, Website, Honey Mobile App or emailed offers) are necessarily accurate, complete, reliable, current, or error-free. The inclusion of any products within the Website or Honey Mobile App at a particular time does not imply or warrant that these products will be available at any other time.

Oferty, kupony i kody rabatowe są zależne od dostępności. Mogą obowiązywać wyłączenia, ograniczenia i warunki (w tym wyłączenia, ograniczenia i warunki handlowców zewnętrznych). Promocje podlegają częstym zmianom. W związku z tym zastosowanie ofert, kuponów i kodów rabatowych podczas realizacji transakcji nie zawsze będzie się wiązać z oszczędnościami.

Witryny handlowców i zakupy

Za pomocą Usługi można wyświetlać informacje o produktach sprzedawanych przez handlowców zewnętrznych online, wyszukiwać oferty dotyczące tych produktów i na bieżąco sprawdzać informacje o cenach. Firma Honey może udostępniać informacje o produktach i możliwościach oszczędzania za pośrednictwem rozszerzenia przeglądarki, gdy Użytkownik odwiedza witrynę handlowca zewnętrznego. Użytkownik może również przejść do witryny handlowca zewnętrznego za pomocą łącza znajdującego się w Witrynie firmy Honey lub w wiadomości e-mail z ofertą. Witryna handlowca może także zostać wyświetlona w Aplikacji mobilnej Honey. Produkty handlowca zawsze będą jednak kupowane bezpośrednio u handlowca i za pośrednictwem jego witryny. Użytkownik nie kupuje produktów od firmy Honey ani za jej pośrednictwem. Firma Honey nie jest sprzedawcą ani dystrybutorem żadnych produktów handlowców zewnętrznych.

Zwroty produktów kupionych u handlowca

Jeśli Użytkownik jest niezadowolony z zakupu produktu u handlowca, chce zwrócić produkt handlowcowi, zamówił produkt u handlowca i go nie otrzymał, ma pytania do działu obsługi klienta dotyczące zakupionego produktu handlowca, powinien się skontaktować z handlowcem zewnętrznym, u którego kupił produkt. Firma Honey nie bierze udziału w transakcji zakupu produktu od handlowca i nie może odpowiadać na pytania Użytkowników ani zwroty związane z zakupem. Aby ułatwić rozwiązywanie takich problemów, firma Honey może zamieszczać dane kontaktowe niektórych handlowców w Aplikacji mobilnej Honey.

Oferty firmy Honey i łącza podmiotów zewnętrznych

Firma Honey może wyświetlać Użytkownikowi „oferty firmy Honey” oraz inne spersonalizowane i niespersonalizowane informacje o cenach i produktach dotyczące towarów i usług handlowców zewnętrznych. Te oferty i informacje o produktach mogą być udostępniane w różny sposób, m.in. jako łącza do witryn podmiotów zewnętrznych lub kupony i kody rabatowe, które można zastosować podczas zakupu produktów oferowanych przez handlowców zewnętrznych. Aby udoskonalać swoje usługi, firma Honey może monitorować sposób, w jaki Użytkownik korzysta z oferowanych przez nią usług, m.in. sprawdzając, czy Użytkownik klika łącza firmy Honey prowadzące do witryn podmiotów zewnętrznych, jakie działania Użytkownik podejmuje w tych witrynach handlowców zewnętrznych oraz czy Użytkownik korzysta z kodów rabatowych i kodów kuponów wyświetlanych przez firmę Honey.

Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za podmioty zewnętrzne

Wszystkie produkty kupowane od handlowca zewnętrznego, w tym produkty, do których prowadzą łącza w Witrynie firmy Honey lub w wiadomości e-mail z ofertą od firmy Honey, wyświetlane w Aplikacji mobilnej Honey lub za pośrednictwem rozszerzenia Honey do przeglądarki są: (a) wyceniane przez odpowiedniego handlowca zewnętrznego (wraz z informacją, czy ceny obejmują obowiązujące podatki i wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak opłaty za wysyłkę i obsługę); b) realizowane, wysyłane i  w inny sposób obsługiwane (co obejmuje między innymi przetwarzanie zwrotów, zwrotów pieniędzy i rezygnacje z zakupów) przez odpowiedniego handlowca zewnętrznego, a nie przez firmę Honey. Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za żadne produkty handlowców zewnętrznych ani za żadne informacje zawarte w witrynach handlowców zewnętrznych (nawet jeśli witryna handlowca zewnętrznego jest wyświetlana za pomocą Aplikacji mobilnej Honey).

Użytkownik akceptuje fakt, że zakup od handlowca zewnętrznego podlega warunkom danego handlowca mającym zastosowanie do danego zakupu. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Honey nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne produkty zakupione za pośrednictwem Usługi lub w wyniku korzystania z niej, w tym za wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt, niewłaściwe opłaty, błędy w dostawie, błędy cenowe lub niedokładne opisy produktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za żadne naruszenia bezpieczeństwa karty kredytowej lub debetowej i danych spowodowane przez handlowców zewnętrznych.

Firma Honey nie udziela rękojmi ani gwarancji na produkty ani usługi udostępniane w ramach Usługi, w tym w ofertach firmy Honey oraz łączach reklamowych do witryn podmiotów zewnętrznych. Firma Honey nie poleca także tych produktów ani usług w żaden sposób. Firma Honey nie jest pośrednikiem, dystrybutorem, sprzedawcą, brokerem ani w inny sposób nie jest odpowiedzialna za handlowców zewnętrznych, działania ich witryn, zasady obowiązujące w ich witrynach ani za produkty lub usługi oferowane w ich witrynach. Firma Honey nie obiecuje ani nie gwarantuje, że cechy produktu, ceny, dostępność kuponów ani inne warunki świadczenia usługi, stawki lub nagrody oferowane za pośrednictwem Usługi przez określonego reklamodawcę lub inne podmioty zewnętrzne to najlepsze ceny, najlepsze warunki lub najniższe stawki dostępne na rynku.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do witryn podmiotów zewnętrznych za pośrednictwem Usługi, akceptuje, że wiąże się to z ryzykiem oraz że firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za takie ryzyko. Firma Honey zaleca zachowywanie ostrożności w witrynach handlowców zewnętrznych oraz zapoznawanie się z warunkami i zasadami zachowania poufności każdej odwiedzanej witryny zewnętrznej oraz każdej nabywanej usługi.

Firma Honey nie sprawuje żadnej kontroli nad treściami, ich dokładnością, zasadami zachowania poufności, stosowanymi praktykami lub opiniami zamieszczanymi w dowolnych witrynach podmiotów zewnętrznych lub przez podmioty zewnętrzne, z którymi Użytkownik się styka w ramach Usługi, ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Ponadto firma Honey nie będzie i nie może monitorować, weryfikować, cenzurować ani edytować treści jakichkolwiek witryn lub usług podmiotów zewnętrznych. Korzystając z Usługi, Użytkownik zwalnia firmę Honey z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez niego z dowolnej witryny lub usługi podmiotu zewnętrznego.

W przypadku sporu z podmiotem zewnętrznym (w tym z handlowcem, u którego Użytkownik kupił produkt w związku z Usługą) Użytkownik akceptuje fakt, że firma Honey nie ma obowiązku brania udziału w rozwiązaniu takiego sporu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik zrzeka się prawa do składania roszczeń i żądań wobec firmy Honey, jej spółki macierzystej, firmy PayPal, Inc., jej podmiotów stowarzyszonych oraz ich kierowników, pracowników, przedstawicieli i następców prawnych oraz zwalnia wyżej wymienione podmioty z odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju, znane lub nieznane, spodziewane lub nieprzewidziane, ujawnione lub nieujawnione, związane ze sporami z podmiotem zewnętrznym wynikającymi z korzystania z Usługi.

Aplikacja mobilna Honey

Aplikacja Mobilna Honey jest dostępna tylko dla użytkowników w niektórych krajach i może nie być obecnie dostępna w kraju lub lokalizacji Użytkownika.

Aplikacja Mobilna Honey działa w aplikacji powiązanej z określonym urządzeniem i systemem operacyjnym, takim jak system operacyjny Apple iOS. Korzystanie z Aplikacji mobilnej Honey może podlegać oddzielnym umowom, które Użytkownik może zawrzeć z dostawcą systemu operacyjnego urządzenia mobilnego (np. Apple®, Google® lub Microsoft®), producentem urządzeń mobilnych (np. Apple®, Samsung®), dostawcą usług mobilnych (np. AT&T® lub Verizon®) i innymi podmiotami zaangażowanymi w świadczenie usług dotyczących urządzeń mobilnych (zwanymi dalej z osobna „Podmiotem zewnętrznym objętym umową”, a łącznie „Podmiotami zewnętrznymi objętymi umową”). Podczas korzystania z Aplikacji mobilnej Honey Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących warunków korzystania z usługi podmiotów zewnętrznych. Firma Honey nie jest stroną wspomnianych umów i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty oraz usługi dostarczane przez podmioty zewnętrzne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niniejsza umowa zostaje zawarta między Użytkownikiem a firmą Honey, a nie Podmiotem zewnętrznym objętym umową. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wyłączną odpowiedzialność za Aplikację mobilną Honey oraz za świadczenie wszelkich usług utrzymania i pomocy dotyczących Aplikacji mobilnej Honey ponosi firma Honey (a nie Podmiot zewnętrzny objęty umową).

Podmioty zewnętrzne objęte umową nie mają żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji mobilnej Honey, a za wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki wynikające z niespełnienia przez Aplikację mobilną Honey warunków gwarancji zapewnianej przez firmę Honey wyłączną odpowiedzialność ponosi firma Honey.

Firma Honey, a nie Podmioty zewnętrzne objęte Umową, ponosi odpowiedzialność za wyjaśnianie kwestii związanych z roszczeniami dotyczącymi Aplikacji mobilnej Honey, a w szczególności: (i) roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkimi roszczeniami dotyczącymi niezgodności Aplikacji mobilnej Honey z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; (iii) roszczeniami wynikającymi z praw w zakresie ochrony konsumentów, ochrony danych lub podobnych przepisów; (iv) roszczeniami z tytułu własności intelektualnej.

Jeśli Użytkownik korzysta z Aplikacji mobilnej Honey na urządzeniu Apple® lub Google®, przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Apple® lub Google® (stosownie do przypadku) i jej podmioty zależne (stosownie do przypadku) są beneficjentami niniejszej Umowy niebędącymi jej stroną oraz że jako beneficjenci niniejszej Umowy będą mieć prawo (uznaje się, że akceptują to prawo) do egzekwowania przestrzegania niniejszej umowy przez Użytkownika. Prawa te mogą przysługiwać również innym producentom telefonów i systemów operacyjnych, które są używane do obsługi Aplikacji mobilnej Honey.

W zakresie, w jakim pozostałe warunki niniejszej Umowy są niezgodne z warunkami niniejszego punktu, obowiązują warunki określone w niniejszym punkcie, ale wyłącznie w odniesieniu do korzystania przez Użytkownika z Aplikacji mobilnej Honey pobranej ze sklepu Apple App Store lub Google Play.

Informacje o koncie z witryn podmiotów zewnętrznych

Po założeniu konta w serwisie Honey firma Honey może zezwolić Użytkownikowi na zarejestrowanie konta Honey lub zalogowanie się za pomocą tego konta na koncie utrzymywanym przez podmiot zewnętrzny, taki jak Facebook lub Google („Powiązane konto”), lub w inny sposób powiązanie konta Honey z takim kontem. Użytkownik oświadcza, że Powiązane konto należy do niego i może powiązać je ze swoim kontem Honey. Firma Honey nie kontroluje zasad i praktyk żadnych witryn ani usług podmiotów zewnętrznych, w tym dotyczących Powiązanego konta, które Użytkownik łączy z Usługą. Ponadto firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania ani zaniechania dostawców Powiązanego konta, w tym odnoszące się do zapewniania dokładności informacji, przestrzegania prawa i nienaruszania przepisów. Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi oferowane przez Powiązane konto Użytkownika ani za jego pośrednictwem. Jeśli Powiązane konto na to zezwala, firma Honey może importować informacje z Powiązanych kont Użytkownika, aby w łatwiejszy sposób zaoferować lepszą Usługę.

Program premiowy Honey Gold

Firma Honey może od czasu do czasu przyznawać punkty lojalnościowe („Punkty lojalnościowe Honey Gold”) za wykonanie określonych działań za pośrednictwem Usługi. Odbywa się to w ramach programu lojalnościowego („Program premiowy Honey Gold”). Jeśli za kwalifikujące się zakupy dokonywane u określonego handlowca lub podjęcie innego działania dostępne są Punkty lojalnościowe Honey Gold, firma Honey może o tym powiadomić Użytkownika w Usłudze.

Aby uczestniczyć w Programie premiowym Honey Gold, zdobywać i realizować Punkty lojalnościowe oraz uzyskiwać korzyści wynikające z udziału w Programie premiowym Honey Gold, Użytkownik musi posiadać aktywne konto (zgodnie z poniższą definicją) w stanie niebudzącym zastrzeżeń. W przypadku niektórych opcji realizacji Punktów lojalnościowych Honey Gold może być ponadto wymagane posiadanie ważnego konta PayPal w stanie niebudzącym zastrzeżeń, które jest powiązane z kontem Honey.

Program premiowy Honey Gold nie jest dostępny we wszystkich krajach i lokalizacjach. Udział w Programie premiowym Honey Gold nie jest możliwy w żadnej jurysdykcji, w której dowolna część Programu może naruszać (lub może spowodować, że firma Honey naruszy) jakiekolwiek wymogi prawne. Użytkownik zgadza się nie uczestniczyć w Programie, jeśli mieszka w którejkolwiek z takich jurysdykcji. Program premiowy Honey Gold jest przeznaczony do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik potwierdza, że nie korzysta (i nie będzie korzystać) z Programu premiowego Honey Gold na rzecz lub w imieniu podmiotów zewnętrznych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń lub grup ani nie wykorzystuje go do żadnych celów komercyjnych. Ponadto Użytkownik potwierdza, że nie będzie uczestniczyć w Programie premiowym Honey Gold, posługując się kilkoma kontami Honey, aby ominąć dowolny zakaz wynikający z niniejszej Umowy lub zdobyć punkty lojalnościowe Honey Gold przekraczające kwotę, która jest dozwolona na mocy niniejszej Umowy.

Użytkownik zgadza się, że decyzje firmy Honey dotyczące Programu premiowego Honey Gold oraz udziału Użytkownika w nim są ostateczne i wiążące. Użytkownik zobowiązuje się stosować do wszystkich takich decyzji. Jedynym arbitrem w przypadku podejrzeń o nadużycia, oszustwa lub naruszanie zasad firmy Honey oraz wszelkich decyzji podjętych przez nią w związku z zakończeniem, zawieszeniem lub wyłączeniem udziału Użytkownika w Programie premiowym Honey Gold lub wygaśnięciem Punktów lojalnościowych Honey Gold bądź innych korzyści wynikających z udziału w Programie będzie firma Honey.

Najczęstszym sposobem uzyskania Punktów lojalnościowych Honey Gold jest dokonanie kwalifikującego się zakupu od jednego z uczestniczących w Programie zewnętrznych handlowców podczas korzystania z Usługi Honey. Punkty lojalnościowe Honey Gold nie są dostępne w przypadku każdego zewnętrznego handlowca i każdego artykułu.

Jeśli witryna zewnętrznego handlowca uczestniczy w Programie premiowym Honey Gold, Użytkownik może zdobywać Punkty lojalnościowe Honey Gold na podstawie zakupu kwalifikujących się artykułów od tego zewnętrznego handlowca. W celu sfinalizowania kwalifikującego się zakupu lub innej uprawniającej bądź wymaganej operacji Użytkownik musi skorzystać z łączy i instrukcji podanych w Usłudze lub w innych materiałach Programu premiowego Honey Gold (na przykład kliknąć przycisk „Activate Rewards” (Uaktywnij nagrody) w rozszerzeniu Honey do przeglądarki przed dokonaniem zakupu).

Firma Honey może wskazać liczbę lub zakres Punktów lojalnościowych Honey Gold, które Użytkownik może zdobyć w związku z kwalifikującym się zakupem, na różne sposoby, w tym między innymi jako: (1) stałą procentową stawkę premiową za kwalifikujące się zakupy (na przykład 3% w postaci Punktów lojalnościowych Honey Gold od sumy częściowej wartości kwalifikujących się artykułów), (2) zakres procentowych stawek premiowych za kwalifikujące się zakupy (na przykład 1–4% w postaci Punktów lojalnościowych Honey Gold od sumy częściowej wartości kwalifikujących się artykułów), (3) stałą liczbę punktów za kwalifikujący się zakup (na przykład 500 Punktów lojalnościowych Honey Gold) lub (4) zakres Punktów lojalnościowych Honey Gold za kwalifikujący się zakup (na przykład 300–500 punktów). W przypadku podania procentowej stawki premiowej lub zakresu procentowych stawek premiowych odpowiedni procent jest stosowany do sumy częściowej wartości (bez podatku lub dodatkowych opłat, takich jak wysyłka) kwalifikujących się artykułów zakupionych u uczestniczących w Programie handlowców zewnętrznych. Użytkownik może zdobywać Punkty lojalnościowe Honey Gold wyłącznie za kwalifikujące się zakupy. Niektóre artykuły, kategorie produktów i zakupy nie kwalifikują się do uzyskania Punktów lojalnościowych Honey Gold. W zależności od handlowca obowiązują różne wyłączenia. Z wyjątkiem niektórych ofert związanych z produktami zwykle firma Honey nie będzie w stanie określić, czy zakupione artykuły kwalifikują się do uzyskania Punktów lojalnościowych Honey Gold, aż do momentu zrealizowania zakupu.

Dokładna liczba Punktów lojalnościowych Honey Gold, które można zdobyć za kwalifikujący się zakup, zostanie przypisana przez firmę Honey na podstawie kwalifikujących się przedmiotów po zrealizowaniu zakupu, ale zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i pod warunkiem, że wszystkie przedmioty kupione przez Użytkownika kwalifikują się do udziału w Programie, będzie podlegać podanemu Użytkownikowi limitowi i będzie oparta na kilku wybranych przez firmę Honey czynnikach, które mogą obejmować losowy wybór.

Firma Honey może także zaoferować inne sposoby zdobywania Punktów lojalnościowych Honey Gold. Takie możliwości uzyskiwania punktów mogą podlegać dodatkowym warunkom, które zostaną podane w momencie ogłoszenia oferty. Punkty lojalnościowe Honey Gold pojawią się na stronie Opis konta ze statusem „oczekujące” zazwyczaj w ciągu 2–14 dni od daty realizacji zakupu, chociaż termin ten może się różnić w zależności od transakcji i zewnętrznego handlowca. Punkty znajdą się tam, zanim firma Honey zweryfikuje, czy wszystkie artykuły objęte zakupem kwalifikują się do uzyskania Punktów lojalnościowych Honey Gold. Punkty lojalnościowe Honey Gold oczekują przez około 60–90 dni (w zależności od zewnętrznego handlowca termin ten może być w niektórych przypadkach dłuższy lub krótszy). Jeśli część lub całość zakupu nie będzie się kwalifikowała do uzyskania Punktów lojalnościowych Honey Gold lub jeśli Użytkownik zwróci całość albo część zakupu bądź otrzyma za niego zwrot pieniędzy (za pośrednictwem handlowca, przez obciążenie zwrotne lub cofnięcie transakcji dowolnego rodzaju), liczba Punktów lojalnościowych Honey Gold, które Użytkownik otrzyma za zakup, o statusie „oczekujące” lub innym, zostanie odpowiednio zmniejszona na podstawie nowej sumy częściowej wartości kwalifikujących się artykułów. Jeśli zamówienie Użytkownika nie będzie zawierać kwalifikujących się artykułów, za tę transakcję ani za zamówienie nie otrzyma on Punktów lojalnościowych Honey Gold. Za zwracane artykuły Użytkownik również nie otrzyma Punktów lojalnościowych Honey Gold.

Nie można używać ani realizować oczekujących Punktów lojalnościowych Honey Gold. To, czy status Punktów lojalnościowych Honey Gold zmienił się z „oczekujące” i czy można je już zrealizować, Użytkownik może sprawdzić na stronie Opis konta.

Firma Honey może przydzielać Użytkownikowi Punkty lojalnościowe Honey Gold za jego zakupy na podstawie umów z zewnętrznymi sieciami partnerskimi lub zewnętrznymi handlowcami. W związku z tym firma Honey może przydzielić Użytkownikowi Punkty lojalnościowe Honey Gold tylko wtedy, gdy dana operacja zostanie pomyślnie zrealizowana i zidentyfikowana, a odpowiedni podmiot zewnętrzny wypełni swoje obowiązki w odniesieniu do takiej operacji. Jeśli odpowiedni podmiot zewnętrzny nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z odpowiedniej umowy, firma Honey może nie przekazać Użytkownikowi Punktów lojalnościowych Honey Gold związanych z tą transakcją. Dotyczy to również przypadków, w których występują trudności w zidentyfikowaniu transakcji z powodu blokady reklam lub korzystania z innej usługi podobnej do Usługi Honey. Może się tak zdarzyć, jeśli na przykład pobrano inne rozszerzenie przeglądarki, które udostępnia usługę podobną do Usługi Honey, lub otwarto witrynę zewnętrznego handlowca przez kliknięcie łącza z innej witryny, która udostępnia kody rabatowe lub usługi monitorowania cen.

W razie pytań lub problemów związanych z uzyskaniem Punktów lojalnościowych Honey Gold za transakcję należy się skontaktować z firmą Honey pod adresem gold@joinhoney.com. Może się okazać konieczne dostarczenie kopii potwierdzenia zamówienia, numeru zamówienia lub innego dowodu zakupu. Firma Honey może zdecydować o przyznaniu Punktów lojalnościowych Honey Gold na podstawie podanych przez Użytkownika informacji.

Jeśli konto Użytkownika jest aktywne i w stanie niebudzącym zastrzeżeń, po zgromadzeniu wystarczającej liczby Punktów lojalnościowych Honey Gold Użytkownik może je zrealizować, kupując kartę upominkową u handlowca zewnętrznego lub korzystając z innych opcji realizacji określonych w Usłudze. W celu skorzystania z określonej opcji realizacji może być konieczne zgromadzenie minimalnej liczby Punktów lojalnościowych Honey Gold, tak jak zostało to określone w Usłudze. Wybór kart upominkowych handlowców może być uzależniony od dostępności. Korzystanie z karty upominkowej handlowca zewnętrznego u wybranego handlowca podlega warunkom świadczenia usług danego handlowca lub wystawcy karty upominkowej. Z kart upominkowych można korzystać tylko u handlowca wskazanego na karcie, a nie u innych handlowców. Wszystkie przypadki realizacji kart upominkowych są nieodwołalne i nie można ich cofnąć po zainicjowaniu przez Użytkownika. Firma Honey może wprowadzać inne ograniczenia możliwości wykorzystywania Punktów lojalnościowych Honey Gold. Firma Honey może bez wcześniejszego powiadomienia zmienić cenę, stawkę realizacji lub dostępność dowolnego przedmiotu, który można kupić za pomocą Punktów lojalnościowych Honey Gold. Firma Honey może również od czasu do czasu oferować dodatkowe opcje realizacji, zgodnie z informacjami zawartymi w Usłudze. Są to m.in.:

 • Kupon PayPal Shopping: zapewnia określoną zniżkę na przyszłe kwalifikujące się zakupy opłacone za pośrednictwem serwisu PayPal (środki nie mogą zostać wypłacone z serwisu PayPal ani przelane użytkownikom PayPal w inny sposób niż w związku z kwalifikującym się zakupem). Kupony PayPal Shopping podlegają Warunkom dotyczącym kuponów PayPal Shopping, które stanowią nieodłączną część niniejszej Umowy.

Opcje realizacji są oferowane z zastrzeżeniem dostępności i mogą się różnić w zależności od lokalizacji Użytkownika oraz innych ograniczeń lub czynników, a ponadto mogą podlegać dodatkowym specjalnym warunkom lub ograniczeniom. Nie wszystkie opcje realizacji są dostępne dla wszystkich użytkowników, we wszystkich lokalizacjach lub krajach. Dostępne opcje realizacji Użytkownik widzi w Usłudze. Po zainicjowaniu realizacji przez Użytkownika może upłynąć określony czas od zakończenia realizacji, zanim otrzyma on nagrodę, (np. 24 godziny, ale w niektórych przypadkach może to trwać dłużej w zależności od konkretnej opcji realizacji).

Jeśli kartę upominkową można wykorzystać do przekazania dotacji na cele charytatywne, firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie świadectwa akredytacji.

Punktów lojalnościowych Honey Gold nie można kupować, nie są one własnością Użytkownika, nie są to pieniądze, mogą wygasnąć, tak jak zostało to opisane poniżej, i nie mają wartości przed realizacją. Po realizacji mogą obowiązywać dodatkowe warunki. Punktów lojalnościowych Honey Gold nie można przelewać bez względu na okoliczności (chyba że w ramach Programu premiowego Honey Gold firma Honey wyraźnie umożliwia przelewy lub wiązanie kont, co podlega ewentualnym dodatkowym warunkom i ograniczeniom określanym przez firmę Honey). Bez ograniczania powyższego Punktów lojalnościowych Honey Gold nie można przenosić w drodze spadku ani na mocy prawa (w tym w przypadku dziedziczenia, bankructwa i rozwodu). Odpowiedzialność za ustalanie, jakie podatki obowiązują w odniesieniu do korzyści, które Użytkownik uzyskuje poprzez realizowanie Punktów lojalnościowych Honey Gold, ponosi Użytkownik. Użytkownik ponosi także wyłączną odpowiedzialność za ustalanie, pobieranie, zgłaszanie i odprowadzanie stosownych podatków odpowiednim władzom. Firma Honey nie odpowiada za ustalanie, czy transakcja lub realizacja punktów są objęte podatkami, ani za obliczanie, pobieranie, zgłaszanie i odprowadzanie podatków wynikających z jakichkolwiek transakcji lub realizacji punktów.

Firma Honey zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub ograniczenia dowolnego aspektu Programu premiowego Honey Gold w dowolnym momencie. Dotyczy to w szczególności stawek realizacji punktów, ofert realizacji, terminów ważności itp. Firma Honey zastrzega sobie prawo do zastosowania takich zmian wstecznie do Punktów lojalnościowych Honey Gold, które zostały już przyznane. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Honey ma prawo ograniczyć liczbę Punktów lojalnościowych Honey Gold, które można zdobyć, odmówić przyznania Punktów lojalnościowych Honey Gold lub w inny sposób modyfikować i ograniczać możliwość zdobywania lub realizowania Punktów lojalnościowych Honey Gold, w przypadku gdy ma uzasadnione podejrzenia, że Użytkownik nadużył korzyści lub przywilejów wynikających z udziału w Programie premiowym Honey Gold bądź naruszył postanowienia niniejszej Umowy lub obowiązujące prawo. Firma Honey poinformuje o tym Użytkownika, jeśli nie narazi jej to na ryzyko. Nadużycia lub naruszenia, które mogą skutkować zawieszeniem lub zakończeniem udziału w Programie obejmują w szczególności: (i) używanie automatycznych lub fałszywych sposobów (w tym tworzenie nieprawdziwych transakcji lub wydatków) w celu zdobywania Punktów lojalnościowych Honey Gold lub udziału w inny sposób w Programie premiowym Honey Gold; (ii) nieprzestrzeganie wymogów niniejszej Umowy; (iii) próby zakupu, sprzedaży lub przekazania Punktów lojalnościowych Honey Gold; (iv) złożenie fałszywego oświadczenia firmie Honey w związku z udziałem Użytkownika w Programie premiowym Honey Gold. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że zakończenie uczestnictwa w Programie premiowym Honey Gold może skutkować natychmiastową utratą wszystkich Punktów lojalnościowych Honey Gold.

Utrzymywanie Punktów lojalnościowych Honey Gold

Aby zachować Punkty lojalnościowe Honey Gold, Użytkownik musi posiadać aktywne konto (zdefiniowane poniżej) i zdobywać co najmniej 10 Punktów lojalnościowych Honey Gold w ciągu każdych kolejnych 365 dni (na przykład od 10 kwietnia tego roku do 10 kwietnia przyszłego roku) (każdy z tych okresów jest określany jako „365 dni”). Aktywne konto to konto Honey, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał zakupu lub do którego się zalogował w ciągu poprzednich 365 dni i na którym zgromadził co najmniej 10 nowych Punktów lojalnościowych Honey Gold w ciągu tych 365 dni („Aktywne konto”). Oznacza to, że (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa) jeśli Użytkownik nie zalogował się do swojego konta Honey lub nie dokonał za jego pośrednictwem zakupu i nie zdobył co najmniej 10 nowych Punktów lojalnościowych Honey Gold w ciągu ostatnich 365 dni, firma Honey ma prawo zmniejszyć saldo Punktów lojalnościowych Honey Gold do zera (0), ale ma obowiązek uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że wszelkie spory dotyczące tego rodzaju zmniejszenia liczby Punktów lojalnościowych Honey Gold będą rozstrzygane przez firmę Honey, i zgadza się zastosować do decyzji firmy Honey w tej sprawie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Jeśli konto Honey Użytkownika zostanie z jakiegokolwiek powodu zamknięte, Użytkownik nie będzie mieć już możliwości realizowania Punktów lojalnościowych Honey Gold.

Program poleceń

Firma Honey może od czasu do czasu umożliwić Użytkownikowi zdobycie Punktów lojalnościowych Honey Gold w związku z podejmowaniem działań promujących Usługę, w tym poprzez polecenie Usługi znajomym („Program poleceń”). Aby móc zdobywać Punkty lojalnościowe Honey Gold w ramach Programu poleceń, (i) Użytkownik musi skierować nowego użytkownika do Usługi, udostępniając mu spersonalizowane łącze, (ii) nowy użytkownik musi użyć łącza do utworzenia konta użytkownika i uzyskania statusu uczestnika Programu, oraz (iii) nowy użytkownik musi dokonać kwalifikującego się zakupu z użyciem konta uczestnika Programu i zdobyć Punkty lojalnościowe Honey Gold.

Użytkownik nie może próbować zdobywać Punktów lojalnościowych Honey Gold w ramach Programu poleceń za pomocą oszustw, sztucznych lub nielegalnych środków, w tym poprzez tworzenie kilku lub zduplikowanych kont, korzystanie z sieci botów, spamu, reklam lub jakiegokolwiek płatnego kanału promocyjnego. Firma Honey zastrzega sobie prawo do wstrzymywania Punktów lojalnościowych Honey Gold z dowolnego powodu w ramach Programu poleceń z podaniem lub bez podania przyczyny. Firma Honey może również bez uprzedniego powiadomienia ograniczyć liczbę Punktów lojalnościowych Honey Gold, które Użytkownik może otrzymać w ramach Programu poleceń lub jakiejkolwiek części tego Programu. Nieprzestrzeganie niniejszej Umowy lub wszelkie nieuczciwe działania i nadużycia mogą skutkować usunięciem Punktów lojalnościowych Honey Gold z konta Użytkownika, a także zawieszeniem lub zamknięciem konta Użytkownika, lub zawieszeniem lub zablokowaniem dostępu do Usługi przez firmę Honey.

Logowanie i informacje o koncie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności identyfikatora logowania, adresu e-mail, hasła i innych osobowych danych identyfikacyjnych oraz innych kodów wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do konta lub Usługi Honey („Dane logowania”). Użytkownik potwierdza, że jeśli dowie się o nieautoryzowanym użyciu swoich Danych logowania, natychmiast powiadomi o tym firmę Honey.

Dokładne dane pozwalają firmie Honey na świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika. Użytkownik zgadza się dbać o to, aby adres e-mail, inne dane kontaktowe i wszelkie informacje o płatnościach podane w profilu jego konta Honey były dokładne i aktualne. Niedotrzymanie tego warunku będzie miało wpływ na dokładność i skuteczność świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz może uniemożliwić Użytkownikowi otrzymywanie powiadomień dotyczących konta. Nawet jeśli Użytkownik nie zaktualizuje swoich danych kontaktowych, firma Honey uzna powiadomienia dostarczone na ostatnio podany adres e-mail za odebrane przez Użytkownika.

Powiadomienia elektroniczne

Podając nam swój adres e-mail, Użytkownik zgadza się otrzymywać wszystkie powiadomienia dotyczące konta drogą elektroniczną na ten adres. Za aktualizowanie i zmianę tego adresu odpowiada Użytkownik. Powiadomienia będą dostarczane w formacie HTML (lub, jeśli system Użytkownika nie obsługuje formatu HTML, w formacie tekstowym) w wiadomości tekstowej, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem łącza do odpowiedniej strony w Witrynie firmy Honey, do której można przejść za pomocą dowolnej standardowej, ogólnodostępnej przeglądarki internetowej. Firma Honey może również korzystać z adresu e-mail Użytkownika do kontaktowania się z nim w sprawie produktów i usług własnych lub podmiotów zewnętrznych, które mogą go interesować. Jeśli Użytkownik nie chce, aby firma Honey korzystała z jego danych w ten sposób, musi dostosować preferencje w profilu swojego konta lub kliknąć przycisk Anuluj subskrypcję w dowolnej otrzymanej od firmy Honey wiadomości e-mail.

Powiadomienia elektroniczne

Firma Honey może przesyłać Użytkownikowi powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez powiadomienia push lub z wykorzystaniem innych środków elektronicznych. Niektóre powiadomienia elektroniczne są obowiązkowe, w tym powiadomienia dotyczące bezpieczeństwa, na przykład w przypadku aktualizowania danych logowania lub hasła.

Inne powiadomienia są dobrowolne i można je zmieniać w ramach Usługi. Użytkownik może je dostosowywać, dezaktywować i uaktywniać ponownie. Użytkownik może wybrać alerty na swoim koncie dotyczące tych powiadomień. Firma Honey może od czasu do czasu dodawać nowe powiadomienia lub w dowolnym momencie zaprzestać wysyłania określonych powiadomień. W przypadku każdego alertu dostępne są różne opcje, a Użytkownik może zostać poproszony o wybranie jednej z tych opcji po włączeniu usługi powiadomień. Użytkownik może także modyfikować sposób otrzymywania powiadomień push za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Honey na swoim urządzeniu mobilnym, zmieniając ustawienia urządzenia mobilnego.

Powiadomienia elektroniczne będą wysyłane na adres e-mail, który Użytkownik podał jako podstawowy adres e-mail w odniesieniu do Usługi.

Ponieważ powiadomienia nie są szyfrowane, nigdy nie będzie w nich podawane hasło Użytkownika. Powiadomienia mogą jednak zawierać dane logowania Honey i niektóre informacje o kontach Użytkownika. Każdy, kto ma dostęp do poczty elektronicznej Użytkownika, będzie mógł wyświetlać treść tych powiadomień. Użytkownik może wyłączyć niektóre powiadomienia dobrowolne, ale firma Honey nadal będzie wysyłać mu powiadomienia konieczne do świadczenia Usługi na jego rzecz.

Prawa własności intelektualnej firmy Honey

Zawartość Usługi, w tym jej wygląd i sposób działania (np. tekst, grafika, obrazy, logo i ikony przycisków), zdjęcia, treści redakcyjne, powiadomienia, oprogramowanie (w tym programy komputerowe działające na bazie języka html) i inne materiały są chronione na mocy praw autorskich, znaków towarowych i innych przepisów prawa. Zawartość Usługi należy do firmy Honey lub jej dostawców oprogramowania lub treści lub podmioty te posiadają na nią licencję. Firma Honey przyznaje Użytkownikowi prawo do przeglądania Usługi i korzystania z niej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Dystrybucja, przedruk lub elektroniczne powielanie jakichkolwiek treści zaczerpniętych z Usługi innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie lub za uprzednią pisemną zgodą firmy Honey są zabronione. Aby poprosić o taką zgodę, należy wysłać do firmy Honey wiadomość e-mail na adres info@joinhoney.com.

Prawo Użytkownika do dostępu do Usługi i korzystania z niej jest osobiste i nie podlega przekazaniu przez Użytkownika żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik może uzyskiwać dostęp do Usługi i korzystać z niej wyłącznie w celach zgodnych z prawem, wewnętrznych i niekomercyjnych. Pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika postanowień niniejszej Umowy firma Honey niniejszym przyznaje Użytkownikowi prywatną, obowiązującą na całym świecie, nieprzenoszalną, niepodlegającą dalszemu licencjonowaniu, niezbywalną i niewyłączną licencję na: (i) korzystanie z oprogramowania i treści przekazywanych Użytkownikowi w ramach Usługi (do celów osobistych i niemających związku z działalnością handlową) oraz (ii) pobranie jednej kopii oprogramowania w tym celu.

Użytkownik akceptuje fakt, że firma Honey może w dowolny sposób korzystać z jego opinii, sugestii lub pomysłów, w tym w przyszłych modyfikacjach Usługi, innych produktach lub usługach oraz materiałach reklamowych lub marketingowych. Jednocześnie korzystanie z danych osobowych Użytkownika będzie podlegać Zasadom zachowania poufności firmy Honey.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie technologii

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej mogą być czasami przerywane z powodu awarii u podmiotów zewnętrznych, które są poza kontrolą firmy Honey (na przykład niedostępności ogólnej infrastruktury internetowej). Dostęp do Usługi i możliwość korzystania z niej mogą zostać również przerwane w przypadku jej okresowej aktualizacji, konserwacji lub naprawy przez firmę Honey. Mimo że firma Honey będzie dokładać uzasadnionych starań, aby Usługa była dostępna, nie gwarantuje, że będzie ona dostępna przez cały czas.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie urządzenia mobilnego, planu taryfowego Internetu bezprzewodowego, oprogramowania, połączeń internetowych lub innego sprzętu lub usług, które są konieczne do pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji mobilnej Honey. Firma Honey nie gwarantuje, że do Aplikacji mobilnej Honey można uzyskiwać dostęp i korzystać z niej na dowolnym urządzeniu mobilnym ani za pomocą dowolnej usługi dostępu do Internetu. Firma Honey nie gwarantuje, że Aplikacja mobilna Honey będzie dostępna we wszystkich lokalizacjach na świecie ani że zamówienia na produkty będzie można składać ze wszystkich lokalizacji na świecie.

Firma Honey nie zawsze może przewidzieć problemy techniczne i inne trudności, które mogą skutkować niedostarczeniem lub utratą danych bądź osobistych ustawień lub innymi przerwami w działaniu usługi. Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za terminowość, dokładność, usunięcie, brak dostawy lub nieprzechowywanie danych, komunikacji lub osobistych ustawień Użytkownika.

Provision of Coupons

While we do undertake checks pertaining to the validity of coupons, Honey allows users to propose coupons to be included in the Service in a number of ways. When proposing coupons you agree to the following rules:

 • You are responsible for all coupons you submit to the Service.
 • By submitting coupons to us, you represent that you have all necessary rights and hereby grant us a perpetual, worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free, sublicensable and transferable license to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of, modify, display, and perform all or any portion of the coupons in connection with the Service and our business, including without limitation for promoting and redistributing part or all of the site (and derivative works thereof) in any media formats and through any media channels. You also hereby grant each User a non-exclusive license to access and use your coupons through the Service, and to use, reproduce, distribute, prepare derivative works of and display such coupons as permitted through the functionality of the Service and under this Agreement.
 • Użytkownik nie może publikować ani przesyłać żadnych wiadomości, danych, obrazów ani programów, które naruszają prawa własności innych osób, a w szczególności tekstów, obrazów lub programów objętych prawem autorskim bez zgody, tajemnic handlowych lub innych informacji zastrzeżonych o charakterze poufnym oraz znaków towarowych i znaków usługowych w sposób naruszający prawo.
 • Użytkownik nie może ingerować w korzystanie przez innych Użytkowników z Usługi, w tym między innymi zakłócać normalnego przebiegu dialogu w interaktywnym obszarze Usługi, usuwać lub zmieniać treści opublikowanych przez inną osobę lub podmiot ani podejmować żadnych działań, które nadmiernie obciążają infrastrukturę Usługi lub negatywnie wpływają na dostępność Usługi dla innych osób.
 • You can report other Users’ coupons to Honey by contacting us here.

Działania zabronione

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że nie będzie przesyłać treści ani korzystać z Usługi w sposób, który:

 1. narusza prawa własności intelektualnej lub dowolne inne prawa innych osób (w tym firmy Honey);
 2. narusza jakiekolwiek przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy;
 3. ma szkodliwy, nieuczciwy, zwodniczy, zastraszający, napastliwy, oszczerczy, obsceniczny lub innego rodzaju niewłaściwy charakter;
 4. wiąże się z udostępnianiem nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji;
 5. zagraża bezpieczeństwu konta Honey Użytkownika lub innej osoby (np. ze względu na zezwolenie innej osobie na logowanie się do Usługi jako Użytkownik);
 6. stanowi jakąkolwiek próbę uzyskania hasła, konta lub innych informacji zabezpieczających od innego Użytkownika;
 7. narusza bezpieczeństwo dowolnej sieci komputerowej lub łamie hasła bądź zabezpieczające klucze szyfrujące;
 8. powoduje  uruchamianie oprogramowania Maillist, Listserv, jakiejkolwiek formy automatycznych odpowiedzi lub „spamu” w Usłudze bądź procesów włączanych lub aktywowanych w momencie, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w Usłudze, lub w inny sposób zakłócających prawidłowe działanie Usługi (w tym poprzez nadmierne obciążanie infrastruktury Usługi) lub mogących pomijać strukturę nawigacyjną albo prezentację Usługi;
 9. przeszukuje strony, dane, części Usługi i jej treści lub treści powiązane z nią i wydobywa dane (ręcznie lub automatycznie);
 10. powoduje wykonywanie kopii lub przechowywanie znacznej części Treści;
 11. dekompiluje, rozpoznaje technologię w celu wykonania repliki produktu lub stanowi inną próbę uzyskania kodu źródłowego, pomysłów lub informacji dotyczących Usługi lub powiązanych z nią;
 12. pomija, usuwa, modyfikuje, dezaktywuje, osłabia lub udaremnia wszelkie środki ochronne lub zabezpieczające bądź ochronę treści, które firma Honey wdrożyła w ramach Usługi.

Jeśli Użytkownik naruszy którąkolwiek z powyższych zasad, firma Honey może niezwłocznie zawiesić prawo Użytkownika do korzystania z Usługi lub uzyskiwania do niej dostępu lub odebrać mu to prawo.

Ograniczenia odpowiedzialności firmy Honey

Usługa jest świadczona w stanie, w jakim się znajduje. Firma Honey w szczególności wyłącza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw oraz wszelkie gwarancje wynikające z przebiegu transakcji handlowej lub ze zwyczajów handlowych.

Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za straty ani szkody wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób niedający się przewidzieć. Strata lub szkoda są przewidywalne, jeśli jest oczywiste, że do nich dojdzie lub jeśli w momencie wyrażenia zgody na niniejszą Umowę obie jej strony są świadomie, że może do nich dojść.

Usługa jest świadczona wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma Honey nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, transakcji czy umów ani za przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi.

You are responsible for ensuring the accuracy of any coupons that you provide (and for the consequences, should such coupons not be accurate).

Firma Honey nie wyklucza ani nie ogranicza swojej odpowiedzialności w sposób niezgodny z prawem, w tym odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem bądź składaniem fałszywych oświadczeń.

Kończenie relacji z firmą Honey oraz kończenie relacji z Użytkownikiem przez firmę Honey

Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub firmę Honey zgodnie z poniższymi postanowieniami. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę niezwłocznie i w dowolnym momencie, zamykając swoje konto w Usłudze. Z poniższych instrukcji rezygnacji z konta powinni korzystać tylko Użytkownicy będący uczestnikami Programu. Pozostali Użytkownicy mogą odinstalować aplikację Honey i zaprzestać odwiedzania Witryny firmy Honey i korzystania z Usługi.

Aby anulować konto, należy wysłać e-mail na adres removeaccount@joinhoney.com. W następstwie:

 • konto Użytkownika zostanie zamknięte, saldo Punktów lojalnościowych Honey Gold zostanie wyzerowane (należy pamiętać, aby wcześniej zrealizować wszystkie zgromadzone punkty Honey Gold), a możliwość logowania się zostanie zdezaktywowana; oraz
 • wszelkie dane znajdujące się w bazie danych firmy Honey będą przechowywane zgodnie z jej zasadami zachowania poufności.

Firma Honey może bezzwłocznie, w dowolnym momencie wypowiedzieć niniejszą Umowę (a zatem prawo do dostępu do Usługi i korzystania z niej), wysyłając Użytkownikowi powiadomienie (o ile jest to bezpieczne) na adres e-mail podany przez Użytkownika w informacjach rejestracyjnych. O ile przyczyną takiego postępowania nie jest istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez Użytkownika, firma Honey pozwoli Użytkownikowi zrealizować pozostałe Punkty lojalnościowe Honey Gold.

Prawo właściwe i sposób rozstrzygania sporów

Niniejsza Umowa, a także relacje Użytkownika z firmą Honey objęte niniejszą Umową podlegają przepisom prawa Anglii i Walii. Jeśli jednak Użytkownik zamieszkuje poza terytorium Anglii i Walii, Użytkownikowi przysługują również dodatkowe prawa i warunki ochrony konsumenta należne mu na mocy przepisów prawa kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania Użytkownika.

W przypadku sporu, którego nie można rozwiązać, kontaktując się z firmą Honey, Użytkownik może wytoczyć powództwo w sądzie. Wszelkie spory można ponadto zgłaszać na platformie rozstrzygania sporów online Komisji Europejskiej, która jest dostępna tutaj.

Postanowienia różne

Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, całość niniejszej Umowy nie może zostać uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, a tylko część niniejszej Umowy, która jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, zostanie wykreślona z niniejszej Umowy.

Użytkownik zgadza się, że jeśli firma Honey nie korzysta z praw lub środków naprawczych wymienionych w Umowie (lub dostępnych dla niej na mocy wszelkich mających zastosowanie przepisów) ani ich nie egzekwuje, nie będzie to rozumiane jako formalne zrzeczenie się praw przez firmę Honey, a te prawa i środki zaradcze będą nadal dla niej dostępne.

Wszystkie zastrzeżenia, porozumienia, oświadczenia i gwarancje zawarte w niniejszej Umowie pozostaną w mocy po jej zaakceptowaniu przez Użytkownika i rozwiązaniu. Termin „w szczególności” w niniejszej Umowie oznacza „między innymi”.

Kontakt z firmą Honey

Firma Honey zachęca do nadsyłania komentarzy, pytań, wątpliwości lub sugestii. Prosimy o przesłanie swojej opinii na adres e-mail info@joinhoney.com lub na adres pocztowy 963 E. 4th Street, Los Angeles, CA 90013, USA.

Prawo do odstąpienia od Umowy

Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Europy lub Wielkiej Brytanii, może odstąpić od niniejszej Umowy i zamknąć konto w ciągu pierwszych 14 dni bez ponoszenia kary pieniężnej i bez podawania przyczyny. Ten 14-dniowy okres rozpoczyna się w dniu otwarcia konta i zawarcia Umowy z Użytkownikiem (lub, jeśli później, w dniu otrzymania warunków firmy Honey). Jeśli Użytkownik chce odstąpić od niniejszej Umowy w ciągu tych 14 dni, powinien powiadomić o tym firmę Honey, zamykając konto i pokrywając wszelkie należne kwoty. Więcej informacji na temat zamykania konta można znaleźć w Witrynie firmy Honey.

Jeśli Użytkownik jest konsumentem i zamknie konto w ciągu tych 14 dni, firma Honey może obciążyć Użytkownika za transakcje przez niego dokonane lub usługi, z których korzystał w tym czasie (jeśli w przyszłości zostaną wprowadzone opłaty za którekolwiek z produktów lub usług Honey).

To prawo do odstąpienia od umowy stanowi uzupełnienie warunków określonych w niniejszej Umowie. Jeśli Użytkownik nie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, jego konto pozostanie otwarte i niniejsza Umowa pozostanie w mocy aż do jej rozwiązania przez Użytkownika lub firmę Honey.

Użytkownicy z krajów europejskich poza Wielką Brytanią

Jeśli Użytkownik mieszka w Europie, ale poza Wielką Brytanią, obowiązują go pewne różnice w niniejszej Umowie. Będą one zależeć od kraju Użytkownika i zostały określone poniżej. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi informacjami, ponieważ stanowią one część Umowy.

Niemcy

Powyższy punkt zatytułowany „Ograniczenia odpowiedzialności firmy Honey” nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności firmy Honey z tytułu rażącego zaniedbania w stosunku do użytkowników z Niemiec.

Włochy

Jeśli Użytkownik zamieszkuje we Włoszech, wszelkie spory między Użytkownikiem a firmą Honey dotyczące niniejszej Umowy będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy w miejscu zamieszkania lub pobytu Użytkownika, wbrew postanowieniom powyższego punktu „Prawo właściwe i sposób rozstrzygania sporów”.

Użytkownik może także skorzystać z procedur pozasądowych w celu rozwiązania sporu dotyczącego niniejszej Umowy (zgodnie z punktami 141–141 decies włoskiego Kodeksu ochrony konsumentów z 6 września 2005 r. nr 206). Użytkownik może na przykład skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów online, która została wspomniana powyżej, lub wyszukać na niej informacje.